Varför borde jag lämna Facebook?

Den gränslösa data­insamlingen

… och affärerna med vår privata information

Facebook-appen stjäl människors kontaktuppgifter utan deras tillåtelse

När Facebook-appen används för första gången ber den användaren om tillåtelse till telefonens kontaktlista, med det påstådda syftet att hitta vänner som redan finns på Facebook.

Men den gör mer än så: appen går igenom hela adressboken, sparar alla kontaktuppgifter och sparar dem på Facebooks servrar i rent, okrypterat textformat.

På så vis känner Facebook med stor sannolikhet till samtliga dina kontakt­uppgifter, även ett telefonnummer som du aldrig ens har lagt upp på internet – det räcker nämligen med att en enda person har gett Facebook-appen tillgång till sin telefons kontaktlista, om ditt nummer råkar finnas med där.

Detta avslöjades vid ett dataläckage hos Facebook, då många reagerade på att företaget satt på kontakt­uppgifter som de själva aldrig hade berättat. (källa)

Facebook spårar dina webbsidebesök även utanför Facebook

För stora webbsidor representerar Facebooks gilla- och dela-knappar en chans att sprida sitt innehåll, för användare ett enkelt sätt att dela med sig av en nyhet – men för Facebook är de ett verktyg för att spåra sina användare över den del av internet som företaget (till synes) saknar kontroll över.

När du öppnar en webbsida med en gilla-knapp, tar knappen automatiskt kontakt med Facebooks server, som noterar och lagrar besöket – och om du i den webbläsare som du använder redan är inloggad på Facebook, kopplas besöket ihop med din Facebook-profil. (källa)

Denna information, tillsammans med all annan persondata som företaget besitter, säljer Facebook i sitt annonsprogram till annonsörer som vill skapa riktad reklam, skräddarsydd efter just dig, dina intressen och dina hemligheter.

En centraliserad databas med allas samlade personliga information

Facebook samlar information på mer än en fjärdedel av jordens befolkning – och utöver det, till och med på människor som inte ens har ett Facebook-konto. (källa)

Denna centraliserade databas, med alla människors vanor, drömmar och privata meddelanden, är en dröm inte bara för övervakningsorganisationer som amerikanska NSA, utan också för exempelvis försäkringsbolag, som är mycket angelägna om att med hjälp av Facebooks algoritmer veta hur ansvarsfulla deras kunder är.

Dessutom innebär det en enorm säkerhetsrisk, ty så länge intressant information finns lagrad på en server, så är läckor oundvikliga. Detta har visat sig flera gånger, då Facebook genom säkerhetshål har gjort privat information, hemlig till och med för användarna själva, tillgänglig för offentligheten.

Men även i ett omöjligt, hypotetiskt scenario, där Facebooks säkerhet vore perfekt, skulle det inte förändra det faktum att all data sparas som ren, okrypterad text – tillgänglig för varje Facebook-anställd och varje amerikansk säkerhetstjänst som knackar på.

Ovanför ryms bara ett smakprov på det hav av integritetskränkningar på vilket varje Facebook-användarskap flyter, men är man intresserad finns det förstås mer att läsa.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att det hos Facebook råder en total avsaknad på respekt för vår personliga integritet – och varför skulle det se annorlunda ut? Facebook är en miljardindustri vars enda kund är annonsörer och vars enda produkt är vi.

Samhälls­problemet

– beroendet, utanförskapet och den sociala ohälsan

Kampen om vår tid

Vår allra dyrbaraste resurs i det digitaliserade samhället är vår tid. Ingen annons, hur väl skräddarsydd eller personinriktad den än är, kan visas för oss om vi inte tar oss tid att titta på den. Om denna tid pågår ett krig, och vinner gör den, som längst kan behålla vår uppmärksamhet.

Kriget utkämpas inte på slagfältet utan på internet, inte av nationer utan av privata företag, och vapnen är inte gevär utan psykologisk forskning om hur man mest effektivt lockar människor att spendera så mycket av sin tid som möjligt på företagets plattform.

Detta är Facebooks grundläggande mål, och allt från appens design till nyhetsflödets algoritm är utformat för att uppmuntra användaren att fortsätta bläddra. Det värsta som kan hända är att vi stänger av vår dator eller telefon och går ut och gör något mer produktivt.

Just detta är en viktig insikt. Vi har egna, personliga mål, som går ut på att plugga bättre, att vara utomhus mer eller att tillbringa mer tid med familj och vänner – och alla dessa är fundamentalt oförenliga med Facebooks mål. Allt som gör oss lyckliga är ett hinder för Facebook och dess marknads­förings­plattform – och likaledes är Facebook ett hinder för allt som gör oss lyckliga.

Det är inte så här som internet var tänkt att fungera. Teknologin borde vara till för att hjälpa oss att uppnå våra egna mål och drömmar i stället för multinationella företags.

Facebook skapar socialt utanförskap

Facebook är ett slutet, centraliserat system. Detta betyder att den kommunikation som sker på Facebook är otillgänglig för alla som vägrar skriva på Facebooks integritets­fientliga användaravtal. Dessa kloka människor riskerar därför att hamna utanför samhället, och varje födelsedagsfest som planeras på Facebook är ytterligare en knuff ut i kylan.

Notera att det inte är ett teknologiskt problem som ligger bakom Facebooks slutna natur – e-post är ett bra exempel på ett system där alla kan kommunicera med varandra oavsett vilken e-postleverantör de har. Facebooks centralisering är ett medvetet val; utan den skulle företaget inte kunna kontrollera våra sociala liv.

Sammanfattningsvis är Facebook något av det värsta som har hänt vårt sociala liv och vår produktivitet. Vi har alla känt hur svårt det kan vara att stänga ned appen när vi egentligen har roligare saker att göra, som att träffa våra vänner i verkligheten.

Dessutom är dess negativa verkan på vår psykiska hälsa redan påtaglig.

Hotet mot demokratin

när vår kommunikation kontrolleras av ett enda företag

Facebooks monopol på kommunikation

Av alla nyhetsmarknadens aktörer, från Jan Helin till Rupert Murdoch, kan ingen mäta sig med Mark Zuckerberg och hans Facebook. Den makt som Facebook har liknar ingenting annat.

Vare sig du ser på situationen ur ett socialdemokratiskt eller ur ett liberalt perspektiv, är Facebooks ställning ohållbar. Ett enda privat företag med så mycket makt är fundamentalt oförenligt med demokrati.

En medveten förändring av den algoritm som styr nyhetsflödet kan förändra samhällsdebatten över en natt och avgöra presidentval. Och det är ingen hemlighet att Zuckerberg inte är rädd för att blanda sig in i politiken.

För att begränsa Facebooks makt behövs politiska beslut, och EU:s GDPR är ett bra första steg – men nästa steg måste tas av oss vanliga människor, genom att säga upp våra Facebook-konton och sluta bidra till ett odemokratiskt system.

Vad kan jag använda i stället?

Hur lämnar jag Facebook?

Vanliga frågor